Перейти до панелі інструментів

Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу

Як просто розповісти про складне? Як доступно пояснити матеріал дитині? Вашим учням вже набридли нудні презентації і традиційне пояснення? Тоді вам допоможе мистецтво скрайбінгу! То ж, що таке скрайбінг та як йому навчитись?

Скрайбінг (з англійської scribe – робити екскіз, нарис) – це метод розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту сказаного. Під час скрайбінгу виходить ніби «ефект паралельного проходження», коли ми й чуємо, й бачимо приблизно одне й те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду.

Наразі скрайбінг — інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді.

Головна мета скрайбінгу – допомогти краще опанувати зміст та запам’ятати сенс нової інформації завдяки залученню візуалізації. Головне завдання цього прийому – донести інформацію у максимально зрозумілому і привабливому для слухача форматі.

Скрайбінг – це не лише короткі мальовані відео. Практично кожен вчитель практикує унаочнення на уроках, підкріплюючи пояснення відповідними схемами чи малюнками на дошці. Тому для створення яскравої картинки залучаються різноманітні типи зображень – малюнки, піктограми, символи, окремі ключові слова (написи, гасла), схеми, діаграми тощо.

Є два основних види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг. Скрайбінг-фасилітація (від англійського facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) — це переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у режимі реального часу. Робота вчителя на уроці під час пояснення нового матеріалу з крейдою в руках — приклад скрайбінгу-фасилітації. Переваги відеоскрайбінгу полягають у тому, що відеоролик можна використовувати безліч разів, цей вид діяльності викликає у виконавців особливу зацікавленість.

Як це може допомогти вчителю?

Насправді скрайбінг можуть використовувати всі – і учні, і вчителі, і в початкових класах, і в старшій школі:

  • В початковій школі за допомогою скрайбінга можна «екранізувати» казки, вірші, загадки, коротенькі оповідання тощо.
  • В бібліотеці (і в будь-якому кабінеті чи класі) можна створити рекламний ролик про бібліотеку чи події, які в ній відбуватимуться. У вигляді скрайбінга можна представити публічний звіт бібліотеки (класу), провести конкурс, організувати лекцію з інформаційної культури тощо.
  • Підійде скрайбінг для пояснення нового матеріалу (українська мова, геометрія, хімія тощо) і перевірки засвоєного, може бути використаний як засіб узагальнення вивченого, як домашнє завдання, як «мозковий штурм» і рефлексія на уроці.
  • Можна створити звіт за результатами роботи над проектом у вигляді скрайбінгу…

Спробуйте цей прийом на уроках! Його використання сприяє якнайкращому запам’ятовуванню навчального матеріалу! Адже залучення скрайбінгу дозволяє яскраво та творчо візуалізувати будь-яку інформацію, зробивши акценти на ключових моментах.

А завдання учням по створенню власних малюнків цим методом сприяє розвитку креативності та системного мислення.

 

Методистка КУ «ЦНМРЗ» О.Скрипник

та вчителька української мови та літератури

Тарасовецької ЗОШ Д.Унгурян

Поділитись: