Перейти до панелі інструментів

Всеукраїнський Онлайн – огляд підсумкових таборувань куренів (роїв) гри «Джура»

Відповідно до п.18 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року №845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» підсумком діяльності куреня («рою») є його презентація та наметове таборування, які організовує рада ройових.

     Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді проводить Всеукраїнський Онлайн – огляд підсумкових наметових таборувань куренів (роїв) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2020 році.

    Департамент освіти і науки  обласної державної адміністрації рекомендує долучитись до участі в Онлайн – огляді командам закладів освіти після покращення стану епідеміологічної ситуації у Чернівецькій області (лист Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 14.07. 2020р. №01-31/1849 ), відповідно до умов, викладених у листі Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України від 07.07. 2020 р. №6/859-20, що додаються.

Умови проведення Всеукраїнського Онлайн-огляду підсумкових таборувань куренів (роїв) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

       Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура») є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, спортивно-оздоровчої роботи, прогресивною формою учнівського самоврядування, важливим засобом формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді.

     Для підведення підсумків організації та проведення гри «Джура» у закладах освіти протягом навчального року проводиться Всеукраїнський онлайн-огляд підсумкових таборувань куренів (роїв) Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – Онлайн-огляд).

     Мета та завдання Онлайн-огляду.

   Гра «Джура» проводиться з метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України як високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства.

    Метою Онлайн-огляду є підведення підсумків роботи протягом навчального року у закладах освітишляхом організації вишколу з основних напрямків підготовки, створення середовища самовиховання та самоврядування дітей та молоді у формі таборування.

     Завдання Онлайн-огляду: національно-патріотичне виховання української молоді на основі козацьких традицій; фізичне, соціальне, розумове та духовне виховання української молоді на основі народної педагогіки козацьких морально-світоглядних цінностей; вивчення історії визвольних змагань та української військової традиції; формування поваги до видатних історичних постатей та подій через вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави; організація активного дозвілля засобами туризму, краєзнавства, фізкультури і спорту; популяризація серед молоді туризму і краєзнавства, військово-прикладних видів спорту, українських національних видів єдиноборств; надання методичної допомоги в самоорганізації дитячих колективів та подальшого впровадження в педагогічну практику учнівського самоврядування; формування і удосконалення навичок та умінь, необхідних захисникові України.

   Організація та терміни проведення Онлайн-огляду.

    Організатором Онлайн-огляду є Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – УДЦНПВКТУМ).

   Участь в Онлайн-огляді на добровільних засадах беруть курені (рої) гри «Джура», до складу яких входять учні закладів середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, члени громадських об’єднань. Вік учасників від 6 до 17 років.

    Підсумкове таборування куреня (рою) відбувається на добровільних засадах за рішенням закладу освіту відповідно до розпорядчих документів в межах організаційної автономії, гарантованої статтею 23 Закону України «Про освіту», за сприятливих епідеміологічних умов.

   При організації та проведенні підсумкового таборування учасники Онлайн-огляду мають дотримуватися вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», інших актів законодавства, а також вимог, встановлених місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими протиепідеміологічними комісіями.        Онлайн-огляд проводиться до 25 серпня 2020 року. До початку таборування учасники мають зареєструватися за посиланням https://forms.gle/zSW2MFTu1SozZ7wt6.

 Основні вимоги з організації та проведення підсумкового наметового таборування куреня (рою) гри «Джура»

  1. Наявність розпорядчого документа закладу освіти чи громадської організації, на базі яких створено курінь (рій), відповідно до якого відбувається підсумкове таборування куреня (рою) – 0-2 бали.
  2. Тривалість підсумкового наметового таборування – не менше 3 (трьох) ночівель поспіль у польових умовах (за межами населеного пункту) – 0-2 бали.
  3. Наявність необхідного обладнання та інвентарю для організації наметового табору- 0-2 бали
  4. Наявність Програми таборування, що включає тематичну виховну складову, проведення вишколів, тренувань, майстер-класів тощо – 0-2 бали.
  5. Щоденне висвітлення (відео/фоторепортаж із GPS міткою) основних моментів таборування у соціальних мережах з гештегами #dzhura_2020, #УДЦНПВ – 0-2 бали.
  6. Наявність відзнак куреня (рою) відповідно до Методичних рекомендацій з організації роботи в куренях Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), затверджених наказом УДЦНПВКТУМ від 15.04.2020 № 45-А – 0-2 бали.
  7. Організація таборового діловодства (щоденні таборові накази тощо) – 0-2 бали.
  8. Щоденне виконання Державного Гімну України на ранкових шикуваннях та маршу на слова Олеся Бабія «Зродились ми великої години» – на вечірніх шикуваннях – 0-2 бали.
  9. Виконання під час таборування обов’язкового завдання за одним із трьох напрямків: екологічний, історико-краєзнавчий, соціальний – 0-2 бали.
  10. Організація нічного чергування та охорони табору – 0-2 бали.

    Щоденний пост має відображати виконання Програми дня, дотримання основних вимог щодо організації таборування, обов’язково містити тегування сторінок Український державний центр національно-патріотичного виховання (посилання на сторінку – https://is.gd/jBZ36v) і Всеукраїнська військово-патріотична Гра «Джура» (посилання на сторінку – https://is.gd/oC8Dpu) та інформацію:

1) область або місто Київ;

2) село, селище, місто (окрім м. Київ);

3) назва куреня (рою);

4) місце таборування;

5) день таборування (1-й, 2-й і т.д.);

6) стислий опис зображеного на фото/відео.

Підсумки Онлайн-огляду

    За підсумками таборування учасники подають до Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді на електронну пошту cnpv_patriot@ukr.net у форматі Word (шрифт Times New Roman, кегль 14) із зазначенням теми «Підсумкові наметові таборування» у терміни не пізніше 5 (п’яти) днів із дня завершення таборування.

 Звіт учасника Всеукраїнського Онлайн-огляду підсумкових таборувань куренів (роїв) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за такою формою:

Назва куреня (рою).

Повна юридична назва закладу освіти або громадської організації, на базі якої створено курінь (рій).

Місце таборування.

Терміни таборування (дата початку та закінчення).

Список учасників із зазначенням функцій, що були на них покладені

Опис виконання обов’язкового завдання (до ½ сторінки формату А4).

Перелік виховних заходів під час таборування .

Перелік вишколів під час таборування.

Перелік майстер-класів .

Активні посилання на соціальні мережі, в яких висвітлювались щоденні заходи таборування (День перший – (посилання), день другий – (посилання) 3. ….

Додатки до звіту:

 – програма таборування;

 – розпорядчий документ;

  – презентація роботи куреня (рою) протягом року (до 15 (п’ятнадцяти) слайдів або відеоролик тривалістю до 3-х хвилин).

 Нагородження учасників Онлайн-огляду

Учасники Онлайн-огляду нагороджуються Грамотами УДЦНПВКТУМ або Дипломами учасника:

– 20 балів – Грамота УДЦНПВКТУМ за І-ше місце;

– 18-19 балів – Грамота УДЦНПВКТУМ за ІІ-ге місце;

– 16-17 балів – Грамота УДЦНПВКТУМ за ІІІ-тє місце;

– 10-15 балів – Диплом учасника Онлайн-огляду.

Поділитись: