Перейти до панелі інструментів

Літня педагогічна on-line школа

Сьогодні велике завдання та виклик для педагогів – організувати освітній процес так, щоб надати можливість вихованцям здобути необхідні навички та задовольнити їхні освітні потреби, а також очікування батьків. Усе більше освітян опираються на STEM, адже особливості такого підходу можуть справді вирішити чимало завдань. Сучасні учні – майбутні новатори – мають отримувати ґрунтовні знання з природничих і технічних наук у поєднанні з навичками 21-го століття, такими, як уміння спілкуватися, працювати в команді та вирішувати проблеми в контексті інноваційних можливостей та поточних потреб суспільства. Саме тому, під час літніх канікул педагоги Новоселицького району взяли участь у літній online педагогічній школі «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі для формування екологічної грамотності учнівської молоді», яку організували та провели комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» спільно із катедрою екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Любов Василівна Черлінка, заступник директора з навчальної роботи КЗ ЧОЦЕНТУМ привітала учасників та окреслила основні аспекти розвитку STEM-освіти у позашкіллі, зокрема в Чернівецькому ОЦЕНТУМ, зазначивши, що це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології. Черлінка Л.В. зазначила також, що технології в сучасній освіті використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін, розповіла, що в Україні за останні роки STEM набув неабиякої популярності, щоправда цей підхід не завжди розуміють правильно. Важливо пам’ятати, що справжні заняття STEM – це, насамперед, навчальний процес, а не шоу.

Тетяна Никодимівна Чебан, заступник директора з виховної роботи КЗ ЧОЦЕНТУМ, закцентувала увагу присутніх онлайн-учасників на роботі екологічної STEM – лабораторії на базі Центру,  яка розпочала свою роботу у лютому 2020 року. Т.Н. Чебан розповіла про можливості лабораторії, наявність приладів. Учасники дізналися, що для успішної діяльності підрозділу придбано сучасні цифровий та біологічний мікроскопи, шумомір, документ-сканер, люміноскоп та мультисенсорний модуль «Панда». За допомогою наявних приладів можна провидити експрес-дослідження якості продуктів харчування методом люмінесцентного аналізу, виявлення нітратів, дослідження явища цвітіння водойм, виявлення транс-жирів у продуктах харчування, впливу шуму на емоційний стан людини, збирати дані про навколишнє природне середовище (температура, точка роси, магнітне поле, атмосферний тиск, вологість та ін.).

Лариса Миколаївна Хлус, методист КЗ ЧОЦЕНТУМ, запросила учасників до участі в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні», координацію якого в Чернівецькій області здійснює Центр. Учасники дізналися про цей проєкт, як про такий, що надасть учням змогу розширити існуючі знання щодо водоростей-збудників «цвітіння» та їх шкідливого ефекту, а також долучитися до зусиль світової науки по вивченню токсичного впливу водоростей на здоров’я людини та живі організми різних водних об’єктів на планеті. Л.М. Хлус, як координатор проєкту. зазначила, що учасники завжди матимуть можливість отримати методичні рекомендації щодо збудників цвітіння, поради та допомогу щодо участі в проєкті в групі, на сторінці та веб-сайті Центру.

Викладачі катедри екології та біомоніторингу ЧНУ імені Юрія Федьковича, кандидати біологічних наук, доценти Ситнікова Ірина Олександрівна та Москалик Галина Георгіївна розповіли про гарбологію (від англ. Garbage “сміття”) або сміттєзнавство, або сміттєлогію – окремий напрямок екології, що займається вивченням сміттєвих відходів та методів їх утилізації. Так само гарбологія – вид археології, інакше кажучи “сміттєва археологія”, яка вивчає сміттєві відходи з метою вивчення побутового життя людей.

Підсумовуючи результати зустрічі, учасники зазначили, що впровадження інноваційних технологій для педагога є необхідністю у формуванні екологічної грамотності дітей на всіх етапах освітнього процесу. Для отримання високих результатів в науково-дослідній роботі, вихованці КЗ ЧОЦЕНТУМ та учні закладів освіти області вже сьогодні мають можливість проводити дослідження комплексних екологічних показників стану довкілля, явище цвітіння водойм, здійснювати аналіз екологічної ситуації у навколишньому середовищі, аналізувати якість харчових продуктів долучаючись до роботи екологічної STEM-лабораторії.

Поділитись: