Перейти до панелі інструментів

Державні стандарти

Державні стандарти – це вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача освіти відповідного рівня.

Документи визначають загальний обсяг навчального навантаження та форми державної атестації здобувачів освіти на відповідному рівні освіти, характеристики змісту навчання, принципи організації освітнього процесу, систему управління змістом освіти, змістові лінії та очікувані результати навчання за освітніми галузями.

Державні стандарти розробляються на теоретичному і світоглядному фундаменті класичної та сучасної педагогіки України і світу, на основі аналізу впровадження провідних українських та світових інноваційних практик в освіті задля реалізації головної цілі освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти;

Державний стандарт початкової загальної освіти;

Державний стандарт загальної середньої освіти;

Державні стандарти затверджуються Кабінетом міністрів України і переглядаються не менше одного разу на 10 років. 

Поділитись: