Перейти до панелі інструментів

Концепція

Відповідно до чинного законодавства у галузі освіти, здійснення якісного науково-методичного супроводу вчителя – необхідна складова забезпечення умов праці педагога, успішного функціонування закладу освіти та ефективного надання якісних освітніх послуг населенню, а разом з тим і реалізації державної політики у сфері освіти.

З метою здійснення якісного науково-методичного забезпечення закладів освіти та інших галузей гуманітарної сфери, враховуючи висновки постійних комісій районної ради Новоселицька районна рада вирішила створити з 01 січня 2020 року Комунальну установу «Центр науково-методичного та ресурсного забезпечення» Новоселицької районної ради.


Місія:

 • забезпечення ефективного та якісного науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • створення оптимальних умов для професійного удосконалення, фахового росту та розвитку педагогічних працівників закладів освіти району та ОТГ;
 • забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб учасників освітнього процесу;
 • розробка якісних науково-методичних продуктів;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність;
 • супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики реформи галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа».

Візія:

 • Високопрофесійний, ефективний, активний, успішний, педагог, що впроваджує інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання;
 • творча атмосфера співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і як наслідок – успішний випускник Нової української школи.

Мета:

Науково-методичне та ресурсне забезпечення системи освіти та інших галузей гуманітарної сфери, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня працівників, розвиток фахових навичок.

 


Завдання та функції:

 • предметно-методичний сервіс – індивідуальне й групове консультування педагогічних працівників з актуальних проблем освітнього процесу;
 • навчально-методичний сервіс – підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
 • моніторинговий сервіс – процес моніторингових досліджень;
 • маркетинговий сервіс – визначення ступеня забезпечення освітніх запитів батьків, громадськості, населення регіону, прогнозування змін освітніх запитів;
 • експертний сервіс (науково-методичний аудит) – експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування методичних збірників, посібників;
 • консалтинговий сервіс – пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій, надання консультативних послуг керівникам шкіл.

Пріоритети:

 • забезпечення гарантованого Конституцією України право молоді на отримання повної загальної середньої освіти і здійснення контролю за охопленням учнів різними формами її здобуття;
 • модернізація освіти району на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб мешканців району;
 • забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з урахуванням потреб району, суспільних запитів і державних вимог;
 • орієнтація позаурочної і позакласної роботи на розвиток наукової, естетичної, технічної, пошукової творчості школярів, задоволення потреб шкільної молоді у професійному визначенні відповідно до таланту і здібностей;
 • здійснення комплексної інформатизації освіти району через запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньої галузі;
 • забезпечення якісної організації і проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
 • стимулювання розвитку наукових досліджень у навчальних закладах та інтеграцію освіти і науки в європейський простір.
Поділитись: